Domingo 16 Xuño 2024

PROXECTO DE DINAMIZACION TURISTICA DO XEODESTINO

Deseño e implantación do primeiro produto turístico de todo o territorio:

Cociña de Ancares-Terras de Burón

Reunión de traballo: xoves 26 de novembro

16.30 A Fonsagrada, salón de actos municipal de Os Chaos.

19.30 Becerreá, Telecentro, rúa de Valgamarín

Dirixida a: Empresas e profesionais que teñen que ver co sector turístico (restaurantes, aloxamentos, gandarías, produtores agroalimentarios, apicultores, artesáns, taxis, guías, museos, etc.)

Temas a tratar:

1. Xeodestino Ancares-Terras de Burón. Territorio. Marca. Proxecto.

2. Cociña de Ancares-Terras de Burón. Proxecto. Obxectivos. Quen pode / debe participar. Plan de traballo

3. Dubidas e preguntas

BANDO

BANDO

  pdf BANDO MATANZAS COVID 19 (520 KB) .pdf 

JESUS MANUEL NÚÑEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente do Concello de AS NOGAIS (Lugo),

FAGO SABER: Que dende as autoridades sanitarias se nos trasladan datos da situación actual de transmisión do COVID-19. Se ben no Concello de As Nogais a día de hoxe non hai ningún caso diagnosticado, está demostrado que a maior fonte de contaxios son as reunións familiares e veciñais. Tendo en conta que a partires destas datas comeza o PERÍODO DE MATANZAS e que tradicionalmente se realizan coa axuda de familiares e veciños, advírtese de que poden ser un foco de transmisión importante se non se respectan estritamente as medidas adoptadas polas autoridades sanitarias.

Compre recordar que segundo DECRETO 182/2020, do 13 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, as reunións de persoas NON CONVIVINTES están limitadas a 6 PERSOAS.

Dende as autoridades sanitarias nos trasladan tamén que se deu orde ás forzas e corpos de seguridade do estado para que velen polo cumprimento das medidas adoptadas, advertindo das posibles sancións que conlevaría o seu incumprimento. Segundo a recentemente modificada Lei 8/2020 de Saúde de Galicia, as sancións poden ser de 601,01 €  ata 601.012,11 €.

Por todo o anterior, fago un chamamento a toda a poboación do Concello de As Nogais para que actúen con responsabilidade á hora de organizar as matanzas seguindo estas recomendacións:

  • Utilizar mascarillas en todo momento durante a realización das labores propias da matanza.
  • Ventilar adecuadamente os lugares de traballo.
  • Lavar e desinfectar as mans frecuentemente con auga e xabón ou xel hidroalcohólico.
  • Evitar as comidas/ceas e sobremesas posteriores as labores da matanza cas persoas non convivintes que acudan á mesma.

Dado en As Nogais a 16 de novembro de 2020.

 

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..