Martes 6 Xuño 2023

As Eleccións Municipais do 26/05/2019 deron como resultado unha corporación municipal formada por 6 concelleiros do Partido Popular e 3 do Partido Socialista.

Partido Popular (6)

D. Jesús Manuel Núñez Díaz (ALCALDE)
D. Juan Álvarez González.
D. Jaime Gallardo López.
D. Marcos Busto Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez González.
Dª. Mª Isabel Méndez Fernández.

Partido Socialista (3)

D. Alfredo Guiu Valle.
D. Ismael Carcedo Gómez
Dª Elvira Río Rivera.