Venres 14 Xuño 2024

BANDO ITV VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

BANDO

JESÚS MANUEL NUÑEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente do Concello de As Nogais (Lugo), F A G O     S A B E R:

Que a unidade móbil de INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS estará situada na Praza da Nogueira de As Nogais  os seguintes días e horarios:

 Día 26 de agosto de 15:15 h. a 18:00 h.

Día 27 de agosto de 9:00 h. a 13:30 h. e de 15:15 h. a 18:00 h.

Día 28 de agosto de 9:00 h. a 13:30 h.

Día 31 de agosto de 9:00 h. a 13:30 h. e de 15:15 h. a 18:00 h.

 CITA PREVIA no teléfono 902 309 000  ou ben facelo a través da páxina web www.sycitv.com no apartado de unidades móbiles.

Dado en As Nogais, a 14 de xullo de 2020.

O ALCALDE, Jesús Manuel Núñez Díaz

 Se desexas descargar o Bando preme aquí:  pdf Bando BANDO ITV AGRI 2020 (301 KB)

SELECCION PERSOAL APROL RURAL 2020

Bases selección contratación 4 peóns forestais do programa Aprol Rural 2020. Consulta as bases no seguinte enlace:

pdf Bases Selección Aprol Rural 2020 (985 KB)

Lista de admitidos e nomeamento do tribunal:

pdf DECRETO 2020 0100 Aprobación lista de aspirantes provisional admitidos e nomeamento tribunal (471 KB)

Lista de seleccionados para o programa Aprol Rural 2020

pdf Acta Tribunal APROL Rural_Selección de Persoal (1.21 MB)

Decreto de nomeamento Aprol Rural 2020

pdf DECRETO NOMEAMENTO APROL 2020 (451 KB)

BASES PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 8 COMPOÑENTES DE BRIGADA (2 PEÓN CONDUCTORES E 6 PEÓNS DE BRIGADA) PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS, NO EXERCICIO 2020, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE DÚAS BRIGADAS DE CINCO COMPOÑENTES, NO CONCELLO DE AS NOGAIS. Descarga as bases no seguinte enlace:  

pdf Bases de selección peóns de brigadas (1.16 MB)

BASES PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 2 XEFES DE BRIGADA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS, NO EXERCICIO 2020, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE DÚAS BRIGADAS DE CINCO COMPOÑENTES NO CONCELLO DE AS NOGAIS. Descarga as bases no seguinte enlace: 

pdf Bases de selección xefes de brigada (1.16 MB)

LISTA DE ADMITIDOS:

pdf DECRETO 2020 0099 Aprobación relación aspirantes admitidos brigadas e motobomba (517 KB)

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS BRIGADAS, TRIBUNAL E DATA E HORA EXAMES

pdf Decreto aprobación listaxe definitiva, tribunal e data e horas de examenes (532 KB)

 ACTA CONSTITUCION TRIBUNAL BRIGADAS INCENDIOS

pdf Acta de constitución do Tribunal (524 KB)

ACTA SELECCION BRIGADAS DE INCENDIOS:

pdf Acta de selección (2.27 MB)

 APROBACIÓN DA PROPOSTA DO TRIBUNAL

pdf Decreto aprobación proposta Tribunal de selección (460 KB)

DECRETO APROBACION SUPLENTE PROPOSTA DO TRIBUNAL

pdf DECRETO 2020 0142 [Decreto Aprobacion Suplente proposta do Tribunal] (677 KB)

DECRETO NOMEAMENTO BRIGADAS INCENDIOS E MOTOBOMBA 2020

pdf DECRETO 2020 0144 [Decreto Nomeamento Brigadas 2020] (1.12 MB)

 

pdf DECRETO 2020 0140 [Decreto solicitude á Oficina de Emprego] (880 KB)

BASES PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS, NO EXERCICIO 2020 NO CONCELLO DE AS NOGAIS. Descarga as bases no seguinte enlace:

pdf Bases de selección conductores motobomba (1.15 MB)

LISTA DE ADMITIDOS:

pdf DECRETO 2020 0099 Aprobación relación aspirantes admitidos brigadas e motobomba (517 KB)

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E DATA E HORAS EXAMES

pdf Decreto aprobación listaxe definitiva, tribunal e data e horas de examenes (532 KB)

 ACTA CONSTITUCION TRIBUNAL MOTOBOMBA:

pdf Acta de constitución do Tribunal (524 KB)

 

ACTA SELECCION MOTOBOMBA:

pdf Acta de selección (2.27 MB)

APROBACIÓN D APROPOSTA DO TRIBUNAL

pdf Decreto aprobación proposta Tribunal de selección (460 KB)

APROBACIÓN SUPLENTE PROPOSTA DO TRIBUNAL

pdf Decreto aprobación suplente proposta Tribunal (447 KB)

DECRETO OFERTA DE EMPREGO

pdf DECRETO 2020 0140 [Decreto solicitude á Oficina de Emprego] (880 KB)

DECRETO NOMEAMENTO BRIGADAS DE INCENDIOS E MOTOBOMBA 

pdf DECRETO 2020 0144 [Decreto Nomeamento Brigadas 2020] (1.12 MB)

BASES PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN TRACTORISTA, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, NO EXERCICIO 2020 NO CONCELLO DE AS NOGAIS.

Descarga as bases no seguinte enlace:

pdf Bases de selección Tractorista (398 KB)

LISTA DE ADMITIDOS:

pdf DECRETO 2020 0101 Relación aspirantes admitidos Peón Tractorista (457 KB)

LISTA DE SELECCIONADOS PEON TRACTORISTA:

pdf Acta Tribunal Peón tractorista (703 KB)

DECRETO NOMEAMENTO PEON TRATORISTA

pdf DECRETO Nomeamento Tratorista (442 KB)

 

 

CANCELACIÓN DA XV FEIRA DA EMPANADA

O Concello de As Nogais e a Asociación de Empresarios de As Nogais comunican oficialmente a cancelación da XV Feira da Empanada.

A edición número quince da Feira da Empanada de As Nogais que debería celebrarse o vindeiro 31 de maio queda oficialmente cancelada dada a situación de alarma sanitaria por coronavirus.

INFORMACION CORONAVIRUS

ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS

SERVIZOS MUNICIPAIS EN FUNCIONAMENTO:

O Concello de As Nogais está en contacto permanente co Posto de Mando Avanzado da Xunta de Galicia na Provincia de Lugo. Está presidido polo Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Lugo e foi creado co fin de dar resposta ás necesidades dos concellos e prestar apoio ás funcións vinculadas coa actividade do COVID-19.

Deste xeito está sendo posible manter os servizos municipais esenciais xa que a XUNTA DE GALICIA, en colaboración coa Fegamp, nos está a facilitar os EQUIPOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS para poder seguir prestando con garantías o Servizo de Axuda no Fogar ás persoas dependentes do noso municipio, entre outros.

Do mesmo xeito, unha brigada de prevención e loita contra incendios da Xunta de Galicia, está a levar a cabo periodicamente a desinfección das zonas do núcleo urbano de As Nogais máis transitadas e con maior risco de contaminación, como son os entornos do Centro de Saúde, Farmacia, Entidade Bancaria, Supermercados, beirarrúas, etc.

Tralas novidades introducidas polo Real Decreto-Lei 10/2020 de 29 de marzo o Concello de As Nogais, mediante Decreto da Alcaldía 2020-0056 de trinta de marzo declarou como actividades municipais esencias que seguirán prestando servizo as seguintes:

Servizos sociais, recollida de residuos, abastecemento de auga, alumeado público,  limpeza viaria, limpeza de edificios e instalacións municipais, secretaría-intervención, rexistro xeral e atención cidadá, rexistro de facturas e pago a provedores.

A atención á cidadanía nas oficinas municipais realizarase preferentemente por vía telemática, do seguinte xeito:

- Telefonicamente:               982 364 092

- Correo electrónico:          Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

-Sede electrónica:               https://concelloasnogais.sedelectronica.gal

En casos de urxencia xustificada, e previa consulta telefónica, se atenderá presencialmente.

O Concello de As Nogais agradece enormemente a colaboración das veciñas e veciños de As Nogais no cumprimento das medidas establecidas ante a situación de crise sanitaria que estamos a vivir, así como a inestimable axuda da Xunta de Galicia polo suministro de equipos de protección para o persoal municipal.

O ALCALDE, D. Jesús Manuel Núñez Díaz, en As Nogais a 31 de marzo de 2020.

BANDO CORONAVIRUS

BANDO CORONAVIRUS

JESUS MANUEL NÚÑEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente do Concello de AS NOGAIS (Lugo), en exercicio das competencias que me atribúen os artigos 21 e 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así coma tendo en consideración o principio de autonomía local contido no artigo 140 da Constitución Española do 1978,

F A G O     S A B E R:

Que en consideración á situación actual de contención reforzada contra a transmisión do “CORONAVIRUS” (COVID-19) considérase conveniente, con carácter exclusivamente preventivo, adoptar as medidas seguintes:

Pechar o acceso do público e suspender as actividades que se realizan nas dependencias municipais tales como Centro Sociocultural, pavillón polideportivo, etc.

Asemade, acórdase suspender a eficacia das autorizacións de uso de locais e espazos municipais por asociacións ou grupos locais para a celebración de actividades culturais, deportivas, recreativas, sociais, etc.

Conxuntamente coas  medidas expostas, tamén disponse  a suspensión da eficacia das autorizacións outorgadas para a celebración de actos que supoñan a concentración de grupos numerosos de persoas, así como o outorgamento de novas autorizacións para as devanditas actividades.

O PERÍODO NO QUE SE MANTERÁN VIXENTES ESTAS MEDIDAS SERÁ O COMPRENDIDO ENTRE OS DÍAS 14 E 30 DE MARZO, AMBOS INCLUSIVE, SEN PREXUÍZO DE POSIBLES PRÓRROGAS.

En relación coa actividade administrativa e de atención ao público no Concello, RESOLVO adoptar as seguintes medidas preventivas:

PRIMEIRA. Manterase aberto o servizo de atención ao público no CONCELLO UNICAMENTE para atender casos de extrema urxencia e imperiosa necesidade, pero en aras de evitar aglomeracións, rogase á cidadanía o previo contacto telemático co servizo de atención á cidadanía a través do teléfono 982 36 40 92 e o enderezo electrónico  Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

SEGUNDA. Suspensión de todas as actividades e reunións dos órganos colexiados.

TERCEIRA. Os empregados públicos traballarán, preferentemente, mediante teletraballo ou a quendas, tendo preferencia para traballar desde a súa casa quen teña fillos pequenos e en idade escolar. Establécese flexibilidade de horario ata o 30 de marzo.

Por último, a través do presente, lémbranse aos veciños deste termo municipal as medidas de protección básica recomendadas pola OMS, a saber:

  • Lavarse con frecuencia as mans.
  • Cubrir boca e nariz co cóbado flexionado ou cun pano de papel ao toser ou estornudar.
  • Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca.
  • Manter distanciamento  social  con  outras  persoas,  particularmente  aquelas  que tusan, esbirren e teñan febre, evitando na medida do posible a asistencia a lugares concorridos;
  • Evitar na medida de posible solicitar atención médica. En caso de febre, tose e dificultade para respirar chamar preferente ao 900 400 116 ou ao 112.

Dende o Concello de As Nogais, informarase en todo momento sobre todo canto poida interesar aos veciños en relación co alcance das medidas adoptadas e as posibles modificacións destas.

Insístese en que todas estas medidas son de carácter preventivo e na importancia de manter en todo momento a calma, actuando coa mesura nas nosas rutinas e hábitos.

Dado en As Nogais a 13 de marzo de 2020. O ALCALDE

 Descarga o documento en pdf. BANDO CORONAVIRUS_1_13_03_2020_A3.pdf

 

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..