Domingo 16 Xuño 2024

As Eleccións Municipais do 28/05/2023 deron como resultado unha corporación municipal formada por 5 concelleiros do Partido Popular e 2 do Partido Socialista.

Partido Popular (5)

D. Jesús Manuel Núñez Díaz (ALCALDE)
D. Jaime Gallardo López.
D. Marcos Busto Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez González.
D. Juan Álvarez Fernández

Partido Socialista (2)

Dna. Sonia Fernández Pérez
D. Ismael Carcedo Gómez