Xoves 29 Setembro 2022

As Eleccións Municipais do 24/05/2015 deron como resultado unha corporación municipal formada por 6 concelleiros do Partido Popular e 3 do Partido Socialista.

Partido Popular (6)

D. Jesús Manuel Núñez Díaz (ALCALDE)
D. Juan Álvarez González.
D. Jaime Gallardo López.
D. Marcos Busto Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez González.
Dª. Mª Isabel Méndez Fernández.

Partido Socialista (3)

D. Alfredo Guiu Valle.
Dª. Consuelo Gómez Campo.
Dª Elvira Río Rivera.