Domingo 16 Xuño 2024

ANTECEDENTES: O Concello de As Nogais, dispón dun único edificio adicado a oficinas municipais e de atención ao público. Dito inmoble, construido na década dos 60, conta con tres plantas sobre rasante, do seguinte xeito:

- Planta baixa, adicada á atención ao público, coa oficina de rexistro e a de asistencia social.

- Planta primeira, tamén de atención ao público coa oficina de Urbanismo e o Salón de Plenos, ademáis das de alcaldía e secretaría.

- Por último, unha planta baixo cuberta, coa biblioteca e o Xuzgado de Paz, ademáis de dúas zonas de almacén/arquivo.

NECESIDADE DA ACTUACIÓN: Vistas as necesidades en materia de accesibilidade do eficio consiutorial e tendo en conta que o Concello de As Nogais ten unha poboación moi envellecida, fai que moitos dos usuarios dos servizos municipais sexan persoas de avanzada idade, algúns deles con certos problemas de mobilidade.

O pequeno tamaño por planta do edificio fai imposible situar todos os servizos de atención ao público en planta baixa, polo tanto, a incorporación dun ascensor (elevador hidráulico) permite coa actuación realizada o ascenso ás plantas superiores por persoas con mobilidade reducida, mellorando moito a calidade do acceso e  achegando máis doadamente, a Administración aos cidadáns.

DESCRICIÓN DO ESTADO FINAL :Instalouse un elevador hidráulico, cunha velocidade máxima de 0,15m/s, no oco da escaleira do edificio. A delimitación deste oco realizouse con tabiquería de placas de yeso pintadas en cor branco. Estruturalmente, ampliouse o perímetro do oco existente para acoller o espazo libre necesario para incluír estrutura metálica de soporte, a cabina e mecanismos de soporte, poleas, cables etc. Por último, colocouse un pasamáns ao longo de todo o desenvolvemento da escaleira, nos paramentos verticais que pechan o oco do elevador.

INVESTIMENTO: Para levar a cabo as devanditas obras concorreuse á convocatoria de axudas da Consellería de Política Social segundo a ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS701B).

Segundo resolución da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 3 de novembro de 2023 da concesión de subvencións pola que se conceden as subvencións a concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, para a realización da Obra de INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES DE AS NOGAIS foi concedida unha axuda do 100% do investimento cun custe total de 48.398,68 €.

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..